ANBI

Gegevens ten behoeve van de ANBI-status

– naam:
Stichting De Gemeenschap

– adres:
Dirk Vreekenstraat 181
1019 DP Amsterdam

– RSIN:
818411879

– doelstelling:
Het bevorderen van de totstandkoming van theaterproducties en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de theatercultuur in Nederland.

beleidsplan:
De Gemeenschap maakt onderzoekend, vormbewust en breed toegankelijk theater. De Gemeenschap weet zich verbonden met een publiek dat eraan gewend is om naar vernieuwend theater te kijken, maar legt zich er voortdurend op toe om ook andere, ‘nieuwe’ toeschouwers te bereiken vanuit de overtuiging dat de verhalen die worden verteld en de beelden die worden gecreëerd het waard zijn om door veel mensen te worden gehoord en gezien. De Gemeenschap laat zien dat theater hoogwaardig amusement kan bieden, maar ook iets te zeggen heeft over de wereld en over manieren waarop mensen met elkaar omgaan.
De voorstellingen van De Gemeenschap worden geïnitieerd en geregisseerd door Roy Peters en geschreven door Rob de Graaf. De komende jaren zal elk seizoen een nieuwe productie worden uitgebracht die in de vlakkevloertheaters van Nederland te zien zal zijn. De premières vinden plaats in de Toneelschuur in Haarlem en in Amsterdam is theater Bellevue de thuisbasis.

– bestuur:
Carel Alphenaar, voorzitter
Sigi Giesler, secretaris
Karim Ameur, penningmeester

– beloningsbeleid:
De bestuursleden van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.
De medewerkers aan de projecten van De Gemeenschap worden beloond op een wijze die in overeenstemming is met hun kwaliteiten en ervaring, waarbij rekening wordt gehouden met betalingsniveaus die in de theatersector gebruikelijk zijn. Waar mogelijk wordt uitgegaan van de op de betreffende medewerker van toepassing zijnde CAO.

– verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag 2017