theatergroep de gemeenschap - logo

FranciscushofFranciscushof

Onze vorige productie, ‘Franciscushof’, is eerder dit jaar met veel succes opgevoerd in het psychiatrisch centrum ‘Duin en Bosch’ in Castricum. Als onderdeel van het Festival Karavaan trok deze voorstelling over zorg en onmacht veel toeschouwers. Ook in de pers kreeg De Gemeenschap lof toegezwaaid voor dit stuk. En tijdens de nagesprekken met het publiek bleek telkens weer hoe sterk men zich betrokken voelde bij wat er in ‘Franciscushof’ aan de orde wordt gesteld. We kijken nog naar mogelijkheden om deze voorstelling in andere instellingen voor psychiatrische zorg te spelen.

Franciscushof De Gemeenschap @Floyd Koster

In de Theaterkrant verscheen een mooie recensie. Anita Twaalfhoven schrijft onder andere:

“De eenakter speelt tijdens Karavaan Festival en voor De Gemeenschap is het de eerste locatievoorstelling. Door de trefzekere tekst en de realistische setting is het een schot in de roos. “

en:

“Door de realistische entourage en de historie van de locatie komt de situatie van de moeder die zich opgesloten voelt, maar zich buiten het terrein onmogelijk kan handhaven benauwend over het voetlicht. Maar wat in Franciscushof écht binnenkomt is het stillere spel van de zoon dat de verbeelding prikkelt en doet beseffen hoeveel onzichtbare kinderen worden grootgebracht door een ouder die daar niet voor is toegerust.”

Lees hier de hele recensie: https://www.theaterkrant.nl/recensie/franciscushof/de-gemeenschap/

Terug