theatergroep de gemeenschap - logo

JIJ & IKJIJ & IK

2010

Onwillige eenling wordt klaargestoomd voor het Songfestival.

In Jij & Ik treedt de ervaren Bill van Dijk op als coach, mentor en begeleider van de jonge zanger Hans Zilver, die moet worden klaargestoomd als de nieuwe Nederlandse hoop voor het met commercie, nationalisme en glitter overladen muziekevenement ‘Het Songfestival’.

Van Dijk is ervan doordrongen hoe je in het amusementsvak moet laveren tussen oprechtheid en opportunisme, tussen spontaniteit en berekening. Zilver speelt de dwarse eenling, die niet in staat of bereid lijkt om de passende rol te spelen.
Een complicatie en ook een verrijking van de band tussen de kwetsbare meester en zijn onwillige gezel treedt op wanneer de backing-vocal-zangeres Dandelia (Reineke Jonker) zich meldt. Ze heeft haar eigen zekerheden en beschikt over een parelende lach waartegen geen van de twee mannen is opgewassen.

In Jij & Ik gaat het om de tragiek van een man die voelt dat hij ondanks al zijn kennis en ervaring toch op dood spoor dreigt te raken, en om de zuiverheid van oorspronkelijke muziek die als een zeldzame bloem kan opbloeien in het Eurovisie-moeras. De muziek is sterker dan de twijfel en het ongemak – uiteindelijk zal fraai klinkende eigenzinnigheid het toch winnen van conventie en van al te gemakkelijke commercie.

‘Mooi stuk over wereld van glitter.’ de Volkskrant ★★★★ >> lees de recensie

MEDEWERKERS

regie  Roy Peters
tekst  Rob de Graaf
spel  en muziekBill van Dijk
Hans van der Zijp
Reineke Jonker
arrangementenStephan Geuzebroek
decor en kostuumsFemke van Neerven
licht en techniekAdriaan Beukema

‘Jij & Ik’ ging in première op 25 februari 2010 in Frascati Amsterdam.
‘Jij & Ik’ is financieel ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Lira fonds en het NORMA fonds.

Terug