theatergroep de gemeenschap - logo

Over de GemeenschapTheatergezelschap De Gemeenschap is opgericht door Roy Peters. Hij initieert en regisseert de voorstellingen en soms speelt hij daar zelf ook in mee. Rob de Graaf is de vaste schrijver.

De Gemeenschap is gegrondvest in de mime (ruimte, lichaam, tijd, beweging) en voegt daar de gesproken taal als een bepalend element aan toe.

De Gemeenschap maakt theater dat fysiek, verhalend en vormbewust is. Het lichaam is altijd het uitgangspunt: het lichaam dat beweegt of stilstaat, het lichaam dat spreekt of zwijgt, het lichaam dat de ruimte domineert of dat zich voegt in een collectief gedragspatroon.

In de voorstellingen van De Gemeenschap gaat het bijna altijd over de drang om iets te doen, iets te maken, iets te ondernemen – en over de vele manieren waarop het menselijk onvermogen dat streven in de weg zit. Ambitie wordt deceptie, handelen wordt afwachten, praten loopt vast in bedremmeld zwijgen. In de stukken van De Gemeenschap worden verhalen verteld – maar het zijn altijd gemankeerde, vervormde verhalen. Verhalen die, hoe woordrijk ze ook zijn, toch onvoltooid blijven.

Dat alles altijd ánders kan is een gedachte die steeds weer terugkomt – of het nu gaat om het anders kijken naar gekende theatervormen of om het tot uitdrukking brengen van een andere, van de meerderheid afwijkende levenshouding. De Gemeenschap staat voor ‘queer’.

Het theater van De Gemeenschap kijkt met een kritische en verwonderde blik naar de werkelijkheid en plaatst daar kanttekeningen bij – commentaar dat bijtend of schurend kan zijn, maar dat toch ook altijd een vrolijke en goedgemutste kwaliteit heeft.

Het werk van De Gemeenschap is te zien op vlakkevloer-podia in heel Nederland. De strakke regie van Roy Peters en de beeldende taal van Rob de Graaf leidt telkens weer tot bijzondere, krachtige voorstellingen.

De Gemeenschap wordt structureel gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten en ontvangt op projectmatige basis financiële steun van onder andere het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds 21, het NORMA fonds en het Lira Fonds.

De Gemeenschap heeft de ANBI-status.

Jaarverslag 2022
Privacybeleid
Beloningsbeleid

Bestuur:
Ton Heijligers
Sigi Giesler
Dic van Duin

Terug