theatergroep de gemeenschap - logo

STAND UP, LIE DOWNSTAND UP, LIE DOWN

2014

Kun je altijd alles zeggen? Als het maar leuk is?

In Stand up, lie down gaat het over stand-up comedy.
En dus over de werking van taal.
Zeg je alles waar je zin in hebt? Altijd?
Moet iemand over wie iets lelijks en vooroordeelbevestigends wordt geroepen vooral niet zeuren of overgevoelig zijn?
Of kunnen botte woorden toch ook werken als scherpe wapens, waar je voorzichtig mee moet om gaan?
Er zijn grenzen…
Gaan we die grenzen voorbij, of weten we ook van ophouden?

Stand up, lie down: vrolijk en verontrustend.

‘Stand up, lie down’ werd genomineerd voor de VSCD Mimeprijs 2015.
‘Stand up, lie down’ is een treffende confrontatie tussen de existentiële eenzaamheid van de mens met elke dominante cultuur waarin hij leeft.’ (uit de VSCD mimejurytekst)

MEDEWERKERS

regie  Roy Peters
tekst  Rob de Graaf
spel  Willemijn Zevenhuizen
Esther Snelder
René Geerlings
Floyd Koster
Roy Peters
kostuumsMarrit van der Burgt
lichtVinny Jones
techniekGjalt Vlam
teaser / trailerBowie Verschuuren
publiciteitTamara Keasberry

‘Stand up, lie down’ ging in première op 17 december 2014 in Frascati Amsterdam.
‘Stand up, lie down’ is financieel ondersteund door het Fonds Podiumkunsten, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds 21, het LIRA Fonds, Stichting Melanie, de gemeente Almere en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Terug