blijspel

Blijspel

een voorstelling waarin ernst verboden is

Over amusement dat in zijn tegendeel verkeert gaat ‘Blijspel’. Vier mimespelers hebben zich voorgenomen om een aantrekkelijke show te maken, om hun publiek te behagen, om nooit dieper te gaan dan de oppervlakte en om geen steek te laten vallen. Het moet vooral leuk worden en leuk blijven. Een mooi lied, een paar grappige sketches, de allervriendelijkste aanwezigheid van mensen die het allemaal goed bedoelen… Dat moet toch werken? Daarmee kan toch niets misgaan?
Maar de spoken die deze spelers buiten de deur willen houden laten zich niet zomaar opzij duwen – en in de loop van de avond komt alles wat vermeden had moeten worden met des te meer kracht aan het licht. De lach op de lippen van de spelers wordt alsmaar verkrampter en met een steeds sterkere verbetenheid proberen ze de amusementsfictie in stand te houden. Een confrontatie kan niet uitblijven.

Blijspel is mogelijk gemaakt door het Nederlandse Fonds voor Podiumkunsten+