Strindberg en dal

Struikelend op zoek naar Zweeds drama

De vooruitstrevende toneelgroep &Co werkt met overgave aan de eerste Nederlandstalige opvoering van ‘Dal in de mist’, een kort geleden boven water gekomen stuk van de Zweedse schrijver August Strindberg. Tijdens het repeteren aan dit donkere drama over man-vrouwverhoudingen, gemankeerde liefde en manipulatie lopen ook binnen het gezelschap de persoonlijke en professionele spanningen hoog op. De regisseur neemt zijn opvattingen over ‘fysiek theater’ wat al te letterlijk, de mannelijke gastacteur beschikt niet over de hetero-kwaliteiten die zijn rol vereist en de regieassistent loopt wel erg opzichtig te koop met haar bereidheid om ‘alles’ te doen voor een toneelcarrière.

Toneel en werkelijkheid raken verwikkeld en verstrikt en door alle botsingen krijgt deze Strindbergonderneming onbedoeld de trekjes van een wrange klucht.

‘Strindberg en dal’ sluit aan bij eerdere stukken van De Gemeenschap, zoals ‘De Shakespeare Club’ (2017) en ‘Stand up, lie down’ (2015). Net als bij die producties gaat het hier over de vaak moeizame verhouding tussen wie mensen zijn en de rol die ze spelen, over (seksuele) identiteit en over het grillige, onvoorspelbare verloop van groepsprocessen.

‘Strindberg en dal’ gaat ook over het delicate thema van (on)gepast gedrag in werksituaties. Wat kan en wat mag niet? Hoe kwetsbaar zijn we ten opzichte van mensen die macht over ons hebben?

In de pers:

Haarlems Dagblad: Frisse komedie met niveau
Dic van Duin excelleert als ‘loze praatjesmachine met penetratiedrang’

Parool:
Spitsvondige toneeltekst (…) Strindberg en dal ontpopt zich van hilarische komedie tot een messcherpe haal naar de theatersector en de tijdgeest in het algemeen.

Volkskrant****
Strindberg en dal is een geestig en fijn gespeeld stuk over het theatervak, waarin een heel aantal verhaallijnen samenkomt. 

Trouw****
Glansrol Dic van Duin in pikant #MeToo-drama (…) Regisseur Roy Peters haalt de humor van De Graaf lekker luchtig naar boven door het aanwezige melodrama niet te negeren maar consequent te stileren. 

Theaterparadijs*****
Komedie en tragiek liggen in deze voorstelling dicht bij elkaar en met één keer knipperen met je ogen kan je schakelen tussen deze twee emoties. (…) Een fantastische rol van Monique Kuipers.

Scènes****
Er valt veel te genieten in Strindberg en Dal. De Graafs tekst is scherp en komisch. (…) Monique Kuijpers is bijzonder sterk op dreef en laat een breed palet van gemoedstoestanden zien. (…) Dic van Duin laat opnieuw zien dat hij een meester is in ingeleefd spel. (…) Tessa Jonge Poerink schittert als zij uit haar rol van de volgzame regie-assistente kruipt. (…) Een interessante en zeer vermakelijke toneelavond.

NRC***
In de regie van Roy Peters schiet de tekst van serieuzere naar droogkomische scènes.

Theaterkrant:
De tekst van Rob de Graaf zit vol met pareltjes van zinnen.

‘Strindberg en dal’ werd financieel ondersteund door het Fonds Podiumkunsten, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds 21, het NORMA fonds, Stichting Melanie en het Lira Fonds.

Fotografie: Sanne Peper