Stripverhaal

Spelen is leven en het leven is een spel. Een spel van zwart en wit, van ja en nee, van doen of laten. Van leven en dood.
Twee kinderen spelen met elkaar, met de wereld en met het gevaar. In het spel kunnen ze samen zijn, maar alleen staan ze toch het sterkst.
STRIPVERHAAL is een gestripte voorstelling: ontdaan van alle franje leren we twee mensen kennen die een band aangaan maar nooit hun wantrouwen verliezen.

Voor ‘Stripverhaal’ ontving De Gemeenschap financiële steun van het Fonds Podiumkunsten, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds 21, het Lira Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Melanie.

fotografie: Sanne Peper